‹žγ“d‹C“S“Ή

‹žγ8000Œn0”Τ‘δi‹Œ“h‘•j ‹žγ8000Œn30”Τ‘δi‹Œ“h‘•j ‹žγ5000Œni‹Œ“h‘•j
Keihan8000series(0) in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2009/4/2 Keihan8000series(30) in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2009/4/2 IMGP4026
‹žγ1000Œn3’i‹Œ“h‘•j ‹žγ2200Œni‹Œ“h‘•j‘OŠϊXVŽΤ ‹žγ2200Œni‹Œ“h‘•jŒγŠϊXVŽΤ
Keihan1000series(III) in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2009/5/4 Keihan2200series(renewed later,Old color) in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2009/4/2
‹žγ2600Œn(30”Τ‘δ)i‹Œ“h‘•j ‹žγ2600Œn(0”Τ‘δ)i‹Œ“h‘•j ‹žγ6000Œni‹Œ“h‘•j
Keihan2600series(30) in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2009/4/2 Keihan2600series(0,Old color) in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2009/4/2 IMGP4158
‹žγ7000Œni‹Œ“h‘•j ‹žγ7200Œni‹Œ“h‘•j ‹žγ9000Œni‹Œ“h‘•j
Keihan7200series(30) in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2009/4/2 Keihan9000series(Old color) in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2009/4/2
‹žγ2400Œni‹Œ“h‘•j ‹žγ1900Œni“Α‹}Fj ‹žγ1900Œni’ʋΐFj
IMGP3811 Keihan1900series(L.T.D Exp. color) in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2008/10/18 Keihan1900series(commuter color) in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2008/10/18
‹žγ8000Œn0”Τ‘δiV“h‘•j ‹žγ8000Œn30”Τ‘δiV“h‘•j ‹žγ3000Œn2’iV“h‘•j
Keihan8000series(0,New color type) in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2009/5/4 IMGP4153
‹žγ1000Œn3’iV“h‘•j ‹žγ2200ŒniV“h‘•j‘OŠϊXVŽΤ ‹žγ2200ŒniV“h‘•jŒγŠϊXVŽΤ
IMGP3817 Keihan2200series(renewed later,New color) in Nishisans?,Kadoma,Osaka,Japan 2009/8/8
‹žγ2600Œn(30”Τ‘δ)iV“h‘•j ‹žγ2600Œn(0”Τ‘δ)iV“h‘•j ‹žγ6000ŒniV“h‘•j
Keihan2600series(30,New color) in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2009/4/2 Keihan6000series(New color) in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2009/4/2
‹žγ7000ŒniV“h‘•j ‹žγ7200ŒniV“h‘•j ‹žγ9000ŒniV“h‘•j
Keihan7000series(New color) in Nishisans?,Kadoma,Osaka,Japan 2009/8/8 Keihan7200series(New color) in Nishisans?;,Kadoma,Osaka,Japan 2008/7/3 Keihan9000series in Noe,Osaka,Osaka,Japan 2009/4/2
‹žγ2400ŒniV“h‘•j ‹žγ5000ŒniV“h‘•j ‹žγ2270†ŽΤiV“h‘•j
Keihan2400series(renewed,New color) in Nishisans?,Kadoma,Osaka,Japan 2009/8/8 Keihan5000series(New color type) in Ky?bashi,Osaka,Osaka,Japan 2009/5/4 Keihan2270 in Nishisans?,Kadoma,Osaka,Japan 2009/8/8
‹žγ7000Œniƒg[ƒ}ƒX“h‘•j
Keihan7000series(Thomas color) in Nishisans?,Kadoma,Osaka,Japan 2009/8/8
‹žγ10000Œn ‹žγ|υό1†A2† ‹žγ600Œn3’
Keihan10000series in Kisaichi,Katano,Osaka,Japan 2009/4/18 Keihan cable car1 in Yawatashi`Otokoyama-sanj?;,Yawata,Kyoto,Japan 2009/4/18 Keihan600series(80th anniversary color of Sakamoto cable line's open) in Ishiyamadera,Ōtsu,Shiga,Japan 2009/4/18
‹žγ700Œn3’ ‹žγ800Œn2’ ‹σ”’
Keihan700series in Ishiyamadera,Ōtsu,Shiga,Japan 2009/4/18 Keihan800series(II) in Hama-Ōtsu,Ōtsu,Shiga,Japan 2009/4/18
inserted by FC2 system